7199 4710

Vores produkter fra Nestlé Health Science

Nestlé Health Science har sat sig det mål at opretholde og forbedre patienternes helbredstilstand sammen med plejepersonalet.

Nestlé Health Science har tradition for at arbejde tæt sammen med patienter, plejepersonale, kunder, forskere og leverandører for derved at udvikle produkter som er af højeste kvalitet.

I Nestlé er man overbevist om at den mad, vi spiser hver dag, er en af de vigtigste faktorer, der påvirker vores helbred.

Sondeprodukter

Her finder du en oversigt over Nestlé sondeprodukter

Børneprodukter

Her finder du en oversigt over Nestlè børneprodukter

Berigelse og fortykningsprodukter

Her finder du en oversigt over Nestlè berigelses og fortykningsprodukter

Drikkeprodukter

Her finder du en oversigt over Nestlé ernæringsdrikke

Tilbehør

Her finder du en oversigt over Nestlé tilbehør og sonderemedier